POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (NA PODSTAWIE ART. 13 RODO)

Przeczytaj uważnie poniższe informacje. Dowiesz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej firmie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania niektórych danych osobowych może uniemożliwić lub znacząco utrudnić korzystanie z Serwisu, w tym uniemożliwić dokonanie zakupu. W przypadku podania danych w zakresie niewystarczającym do wykonania danej czynności, dane te będą niezwłocznie usuwane.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

JMA Media Agnieszka Wilk, ul. Sosnowa 16a, Stanowice, NIP 7471337866.

JAK MOGĘ SIĘ SKONTAKTOWAĆ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw wynikających z obowiązku ich ochrony możesz się z nami skontaktować przez formularz kontaktowy na stronie www.slodkichsnow.com lub mailowo pod adresem sklep@slodkichsnow.com.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych. Podanie tych danych jest konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy:

 1. Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego

 2. Data urodzenia

 3. Adres email

 4. Informacje o używanej przeglądarce internetowej

 5. Dane dotyczące zamieszkania

 6. Dane identyfikacyjne Twojej firmy, w tym NIP

 7. Adres do doręczeń

JAKIE SĄ CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA?

Zgodnie z ustalonymi przez nas czynnościami przetwarzania, przetwarzamy Twoje dane:

w celu przedstawienia naszej oferty na podstawie Twojego zapytania ofertowego (podstawa zart.6 ust.1 lit. b RODO);
– w celu zawarcia umowy sprzedaży naszych produktów na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– w celu wykonania zapisów umowy, w tym obsługi reklamacji i obsługi posprzedażowej na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– w celach analitycznych, tj. doboru odpowiedniego zapytania ofertowego do Twoich potrzeb (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);;
– w celu optymalizacji naszych usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– w celu marketingu bezpośredniego, w tym analizy archiwalnych kampanii reklamowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

KOMU POWIERZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy. Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w uzgodnionym z nami zakresie. Nasi podwykonawcy to firmy przewozowe, firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy informatyczne, firmy windykacyjne, firmy szkoleniowe.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

 1. Dane, które otrzymaliśmy w celu przedstawienia oferty i zawarcia umowy sprzedaży zostaną usunięte z końcem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym otrzymaliśmy Twoje ostatnie zapytanie.

 2. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy i wykonaniem jej zapisów przetwarzamy do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz do końca okresu wynikającego z przepisów prawa określającego okres przechowywania danych osobowych, np. przepisy podatkowe.

 3. Dane przetwarzane w celach analitycznych, w celu optymalizacji naszych usług oraz w celu marketingu bezpośredniego przetwarzamy do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

DO JAKICH PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH PRZEKAZYWANE SĄ DANE?

Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami naszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami jak i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. RODO);

 2. Prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);

 3. Prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

 4. Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO);

 5. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

 6. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane innemu administratorowi, jednakże zrobimy to tylko wtedy, gdy taka czynność będzie technicznie możliwa (art. 20 RODO);

 7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który nie jest nadrzędny wobec Twojego interesu lub Twoich praw i wolności, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO);

 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu JMA Media Agnieszka Wilk z siedzibą pod adresem ul. Sosnowa 16a, 55-200 Stanowice.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  4. uwierzytelniania Użytkowników.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  3. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  4. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  5. reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (po kliknięciu w nazwę przeglądarki zostaniesz przekierowany na odpowiednią stronę internetową):

Google Chrome;

Internet Explorer;

Microsoft Edge;

Mozilla Firefox;

Opera;

Safari.

 1. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Wyłączenie informacji cookies w przeglądarce nie pozbawia Użytkownika dostępu do zasobów Serwisu, jednak wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików.

 3. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Google Analytics

 1. W ramach Serwisu wykorzystywane jest Google Analytics – usługi analizy internetowej, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu poznania Użytkowników Serwisu i zoptymalizowania oferty dla tych Użytkowników (cele marketingowe i optymalizacyjne).

 2. Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 3. Google Analytics używa cookies w celu analizowania w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z Serwisu są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Ze względu na aktywację anonimizacji IP, adres IP Użytkownika zostaje wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostaje przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony.

 4. Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z Serwisu, tworzenia raportów dotyczących aktywności w Serwisie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Serwisu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Istnieje możliwość zapobiegnięcia zapisywaniu plików cookies, dostosowując odpowiednio ustawienia przeglądarki, co może jednak spowodować, że nie wszystkie funkcje w Serwisie będą dostępne w pełnym zakresie.

 5. Użytkownik może również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez cookies i związanych z korzystaniem przez niego z naszego Serwisu (łącznie z adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, instalując wtyczkę udostępnioną przez Google (po kliknięciu w link, nastąpi przekierowanie na zewnętrzną stronę internetową): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 6. Więcej informacji na temat warunków ochrony danych można znaleźć pod adresem (po kliknięciu w link, nastąpi przekierowanie na zewnętrzną stronę internetową):https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ lub https://policies.google.com/privacy?hl=pl / lub https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=%2Cgoogle-analytics-a-og%C3%B3lne-rozporz%C4%85dzenie-o-ochronie-danych-rodo%2Cnasza-polityka-prywatno%C5%9Bci%2Cpliki-cookie-i-identyfikatory-google-analytics%2Cmi%C4%99dzynarodowe-przekazywanie-danych.

 7. Możliwe jest przekazywanie danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie zastosowanie mają standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Piksel Facebooka

 1. W ramach Serwisu wykorzystywany jest Piksel Facebooka – narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu poznania Użytkowników Serwisu i dostosowywania odpowiednich reklam do Użytkowników (cele marketingowe).

 2. Dostawcą usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland.

 3. Piksel Facebooka używa cookies w celu analizy działań podejmowanych przez Użytkowników. Analizy te pozwalają na spersonalizowanie reklam wyświetlanych Użytkownikom.

 4. Informacje na temat przepisów dotyczących ochrony danych, celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych oraz możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności na Facebooku można znaleźć pod podanym adresem (po kliknięciu w link, zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/

 5. Możliwe jest przekazywanie danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie zastosowanie mają standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Wtyczki społecznościowe

W Serwisie znajdują się wtyczki do następujących portali społecznościowych:

  1. Facebook

Dostawca: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

Polityka prywatności Facebook

  1. Instagram

Dostawca: Facebook Ireland Limited., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

Informacja o plikach cookies Instagram

  1. Youtube

Dostawca: Google LLC, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia 

Polityka prywatności Google

Wtyczki umożliwiają połączenie z kanałami Serwisu w mediach społecznościowych dopiero po kliknięciu na nie. Bez aktywności Użytkownika polegającej na kliknięciu we wtyczkę, pliki cookies nie będą przesyłane serwisom społecznościowym. W celu uzyskania informacji dotyczących wykorzystywania plików cookies przez serwisy społecznościowe, należy zapoznać się z politykami tych serwisów, do których linki zostały umieszczone powyżej.