PRZERWA ŚWIĄTECZNA 22.12.2018 do 02.01.2019
Wysyłki zamówień jedynie do 20.12 i wznawiamy 02.01.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

…........................................
miejscowość, data

….........................................
imię i nazwisko kupującego

….......................................
adres kupującego
                                                                                                                                                                                               JMA MEDIA Agnieszka Wilk
                                                                                                                               Stanowicach ul. Sosnowej 16 A                                                                                                                        55-200 Oława


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów: ………….................................................................................................................................
Data zawarcia umowy: ............................................. 
Data odbioru towarów:..............................................                                                                                                                                                ….....................................
                                                                                                                                                                                                                    podpis kupującego