Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

…………………………………….

miejscowość, data

……………………………………..

imię i nazwisko kupującego

……………………………………

adres kupującego

 JMA MEDIA Agnieszka Wilk

                                                                                                                               Stanowicach ul. Sosnowej 16 A                                                                                                                        55-200 Oława

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy: ………………………………………

Data odbioru towarów:……………………………………….

………………………………….

 

 

podpis kupującego